Formulier melden plantenbakken, bloempiramides of hanging baskets

Wil je een plantenbak of bloempiramide neerzetten, of hanging baskets ophangen? Meldt dit dan aan de gemeente. Dat kan via onderstaand formulier.
Je kunt dit formulier ook gebruiken om al bestaande plantentbakken, bloempiramides of hanging baskets aan ons door te geven.

 1. De plantenbak en beplanting zijn voor jouw eigen rekening. 
 2. De plantenbak en beplanting moeten goed onderhouden worden. Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen en houdt de plantenbak(ken) vrij van zwerfvuil zoals papier en blikjes. 
 3. De plantenbak:
  1. moet in verhouding staan tot de omgeving. In de Deventer binnenstad voldoen bakken met afmetingen tussen 1,60 m en 2,00 m en een hoogte van 50 cm tot 60 cm.) 
  2. In de Deventer binnenstad dient de kleur van de plantenbak zwart te zijn (Ralkleur 9005). 
  3. heeft een brutogewicht tussen de 125 en175 kg, zodat deze bestand is tegen vandalisme, wind en niet te gemakkelijk verplaatsbaar is. 
  4. heeft voorzieningen zodat de elementen verplaatsbaar zijn met een kraan en/ of heftruck. De elementen mogen niet aan de gevel of andere voorwerpen vastgemaakt worden. 
  5. moet zo geplaatst worden op de verharding dat er 1,20 m obstakelvrije ruimte overblijft voor bijvoorbeeld kinderwagens en mindervaliden. 
 4. De gemeente kan aanwijzingen geven om de plantenbak(ken) te verplaatsen als dit vanwege de veiligheid nodig is. U bent verplicht deze aanwijzingen op te volgen. 
 5. De beplanting moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
  1. niet hoger dan 0,80 m. (afhankelijk van de locatie). 
  2. maximaal 3 verschillende soorten, dit kunnen eenjarige, vaste planten, bollen en of kleine heesters zijn;
  3. er altijd aantrekkelijk uitzien. Dit houdt in dat de beplanting maximaal 10% uitgebloeide bloemen en bladeren bevat. 
 6. Eventuele schade aan de plantenbakken en/of beplanting herstel je zelf. Als het nodig is vervang je de plantenbakken in zijn geheel. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die door derden is veroorzaakt.
 7. Je zorgt er voor dat de plantenbakken en planten er altijd aantrekkelijk uitzien. De gemeente controleert dit regelmatig. Als je in gebreke blijft, word je hier schriftelijk op aangesproken. Als de gemeente je hier twee keer schriftelijk op heeft aangesproken, dan is de gemeente bevoegd om op jouw kosten de plantenbak en/of beplanting te (laten) verwijderen. De overeenkomst tussen jou en de gemeente vervalt.

 1. De bloempiramiden mogen van 1 juni tot 1 november in de straat staan.
 2. Je betaalt de bloempiramiden en beplanting zelf.
 3. Je beheert en onderhoudt de bloempiramiden en beplanting vakkundig. Je gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen en houdt de bloempiramiden vrij van zwerfvuil zoals papier en blikjes. 
 4. De bloempiramiden hebben de volgende afmetingen:
  1. Bakomtrek: tussen de 0,90 m bij 0,90 m en 1,0 bij 1,0 m;
  2. Bakhoogte: tussen de 0,30 m en 050 m;
  3. Piramidehoogte: tussen de 1,5 en 2,2 m.
 5. De kleur van bak en frame is zwart groen of zwart. 
 6. De gehele constructie weegt tussen de 125 en 175 kg, zodat die bestand is tegen
 7. vandalisme, wind en niet makkelijk verplaatsbaar is. 
 8. De bloempiramiden hebben voorzieningen zodat de elementen verplaatsbaar zijn met een kraan en/ of heftruck. De elementen mogen niet aan de gevel of andere voorwerpen vastgemaakt worden. 
 9. De bloempiramiden worden zo geplaatst op de verharding, dat er een obstakelvrije ruimte van 1,20 m overblijft voor de doorgang van onder andere kinderwagens en mindervaliden. 
 10. De gemeente kan aanwijzingen geven om de bloempiramiden te verplaatsen als dit voor de veiligheid nodig is. Je bent verplicht de aanwijzingen op te volgen.
 11. De beplanting in de bloempiramiden moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1. De planten bestaan uit éénjarige planten bijvoorbeeld geraniums; 
  2. De planten zien er aantrekkelijk uit. Dit houdt in dat de beplanting maximaal 10 % uitgebloeide bloemen en bladeren bevat; 
  3. De planten bedekken het hele frame en bloeit volop als de bloempiramide geplaatst wordt; 
  4. De planten en de grond zijn vrij van ziekten en virussen. 
 12. Eventuele schade aan de bloempiramiden en/of beplanting herstel je zelf. Als het nodig is vervang je de bloempiramiden in zijn geheel. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die door derden is veroorzaakt. 
 13. Je zorgt er voor dat de bloemenpiramiden en beplanting er altijd aantrekkelijk uitzien. De gemeente controleert dit regelmatig. Als je in gebreke blijft, word je hier schriftelijk op aangesproken. Als de gemeente je hier twee keer schriftelijk op heeft aangesproken dan is de gemeente bevoegd om op jouw kosten de bloempiramiden en/of beplanting te (laten) verwijderen. De overeenkomst tussen jou en de gemeente vervalt.

 1. Je betaalt de hanging baskets en beplanting.
 2. Je beheert en onderhoudt de hanging baskets en beplanting vakkundig. je gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen en houdt de hanging baskets vrij van zwerfvuil zoals papier en blikjes.
 3. De hanging baskets hebben de volgende afmetingen en vorm en kleur:
  1. omtrek: tussen de 0,75 m x 0,35 m en 0,85 x 0,40 m;
  2. hoogte: tussen de 0,30 m en 0,40 m;
  3. afgeronde hoeken;
  4. bak en frame zijn zwart groen of zwart.
 4. Het gewicht van een enkele basket is maximaal 36 kg (= 25 liter water en 10 kg grond).
 5. De baskets moeten zo mogelijk per 2 stuks aan een lantaarnpaal worden bevestigd, met speciaal daarvoor geschikte bevestigingsmaterialen en materiaal (bijvoorbeeld rubber) om te voorkomen dat de paal wordt beschadigd. Als er om bepaalde redenen geen dubbele basket mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege verkeersborden of verkeersveiligheid, dan is een enkele bak ook toegestaan.
 6. Baskets moeten minimaal 2,50 m hoog hangen.
 7. De baskets mogen het licht van de lantaarnpalen niet hinderen.
 8. De baskets mogen het zicht op verkeersborden en straatnaamborden niet hinderen.
 9. De planten in de hanging baskets voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. Het zijn éénjarige hangplanten (bijvoorbeeld geraniums);
  2. De hanging baskets zien er steeds aantrekkelijk uit. Dit houdt in dat de beplantingen maximaal 10% uitgebloeide bloemen of bladeren bevatten;
  3. Wanneer de bloemen in de baskets uitgebloeid zijn, moeten de baskets in hun geheel verwijderd worden;
  4. De planten bedekken bij het ophangen van de baskets (in mei/juni), de volledige bovenkant van de basket;.
  5. De planten en de grond zijn vrij van ziekten en virussen.
 10. Eventuele schade aan de hanging baskets en/of planten herstel je zelf. Als het nodig is vervang je de hanging baskets in zijn geheel. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die door derden is veroorzaakt.
 11. Je zorgt er voor dat de hanging baskets en de planten er altijd aantrekkelijk uitzien. De gemeente controleert dit regelmatig. Als je in gebreke blijft, wordt je hier schriftelijk op aangesproken. Als de gemeente je hier twee keer schriftelijk op heeft aangesproken, dan is de gemeente bevoegd om op jouw kosten de hanging baskets en/of beplanting te (laten) verwijderen. De overeenkomst tussen jou en de gemeente vervalt.

De wijkbeheerder beoordeelt je melding. Als je na zes weken nog niets hebt gehoord, kun je de plantenbakken of bloempiramides plaatsen, of de hanging baskets bevestigen.