We besparen op ons energiegebruik en wekken zelf duurzame energie op, houden water vast, vergroenen onze tuinen, genieten van de natuur en hergebruiken grondstoffen. Elke dag, allemaal op onze eigen manier. Soms met een beetje hulp van elkaar.

Jij, ik – wij zijn Duurzaam Deventer.

Duurzaamdeventer.nl is het startpunt voor informatie over duurzaamheid in Deventer.

Waar doen we het voor? 

Er is wereldwijde, landelijke en lokale energietransitie nodig om toename van CO2 in de atmosfeer en daarmee verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Ons energiesysteem moet duurzamer worden door het gebruik van fossiele energiebronnen (olie, aardgas en kolen) te verminderen en zoveel mogelijk te vervangen door duurzame en/of schone bronnen (zoals wind, zon, aardwarmte en kernenergie).  

Klimaatverandering kan op twee manieren worden aangepakt: door klimaatmitigatie en door klimaatadaptatie. Klimaatmitigatie is gericht op maatregelen om de opwarming van de aarde te verminderen. Het terugdringen van de CO2-uitstoot door de opwek van wind- of zonne-energie is daar een voorbeeld van. 

Klimaatadaptatie is gericht op het omgaan met de gevolgen van de opwarming van de aarde, zoals de toename van extreme regenbuien en hittestress in de stad. Voorbeelden van maatregelen zijn het project Ruimte voor de Rivier, het afkoppelen van regenafvoer van daken van de riolering en het creëren van meer groen in de stad. 

Daarnaast is minder verspillen en het hergebruik van producten een belangrijk onderwerp. Hierdoor hoeft er minder nieuw geproduceerd te worden en besparen we op die manier op ons energie gebruik.