Formulier melden geveltuin

Wil je een geveltuin aanleggen voor je huis? Vul dan het meldingsformulier hieronder in.

Je kunt dit formulier ook gebruiken om een bestaande geveltuin aan ons door te geven. 

 1. De verwijderde verharding (stoeptegels, klinkers, e.d.) vervang je voor eigen rekening door goede grond en beplanting. Zorg voor goede zijkanten, zodat de verharding niet kan wegschuiven. 
 2. De verharding (stenen of tegels) moet je bewaren. Bij opheffing van het tuintje moet je de verharding weer terugleggen op hun oude plek.
 3. Bomen en diepwortelende heesters zijn niet geschikt voor een geveltuin. Zij worden te groot en kunnen schade veroorzaken aan het riool, kabels en leidingen en zelfs funderingen. Ondergrondse en bovengrondse schade door onjuiste plantkeuze komen voor jouw rekening. 
 4. De geveltuin moet goed onderhouden worden en vrij zijn van zwerfvuil (papier, blikjes, e.d.). De tuin mag geen overlast of gevaar veroorzaken. Planten mogen niet hinderlijk over de straat hangen. Als je tuin naar het oordeel van de gemeente hieraan niet voldoet, wordt de tuin door de gemeente op jouw kosten weggehaald. Hierover wordt natuurlijk eerst schriftelijk contact opgenomen met je. 
 5. De geveltuin mag maximaal 60 cm diep zijn. Er moet 1,20 m obstakelvrije ruimte op de stoep overblijven zodat kinderwagens en invalidenwagens veilig langs kunnen. Obstakels zijn lantaarnpalen, verkeersborden, paaltjes, e.d.
 6. Als een nutsbedrijf of de gemeente in of naast de geveltuin werkzaamheden uitvoert, is eventuele schade niet te verhalen bij het nutsbedrijf en/of de gemeente.
 7. Als je gaat verhuizen ben je verplicht dit schriftelijk bij de gemeente te melden en moet je aangeven of: 
  1. de ter beschikking gestelde grond in de oorspronkelijke staat wordt hersteld of dat
  2. de nieuwe bewoner een nieuwe overeenkomst aanvraagt.
 8. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die door derden is veroorzaakt. 
 9. Je zorgt er voor dat de geveltuin en beplanting er altijd aantrekkelijk uitzien. De gemeente controleert dit regelmatig. Als je in gebreke blijft, word je hier schriftelijk op aangesproken. Als de gemeente je hier twee keer schriftelijk op heeft aangesproken, dan is de gemeente bevoegd om op jouw kosten de beplanting te (laten) verwijderen en/of de bestrating te (laten) herstellen. De overeenkomst tussen jou en de gemeente vervalt.

 

De wijkbeheerder beoordeelt je melding. Als je na zes weken nog niets hebt gehoord, kun je de geveltuin aanleggen.