Deventer doet mee met NK Tegelwippen 2024

Van 21 maart tot en met 31 oktober 2024 doet Deventer mee aan het NK Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door zo veel mogelijk tegels te wippen in z’n eigen voor-, achter-, of geveltuin! Vergeet niet om het aantal m2 tegels die je wipt door te geven. Vorig jaar zijn er bijna 8.000 stoeptegels ingeleverd. 

Geef je aantal gewipte tegels door

Tegelwip je mee?

Als we tegels vervangen door bloemperken, bomen, struiken en geveltuinen wordt Deventer weer een stukje groener. Dat is aangenamer voor onszelf, insecten en dieren, koeler op warme dagen én veel mooier! En het helpt om wateroverlast te voorkomen. Zo doe je mee:

 • Tussen 21 maart en 21 oktober wip je zoveel mogelijk tegels. Zorg dat de tegels die je wipt van jezelf zijn. Bedrijven en scholen die hun terrein vergroenen kunnen ook gewipte tegels opgeven.
 • Maak een foto van voor én na het tegelwippen. Deze foto heb je nodig als je het aantal tegels doorgeeft.
 • Tel het aantal gewipte stoeptegels. Een stoeptegel is 30 × 30 cm (dat zijn er 11 per vierkante meter). Stenen die kleiner of groter zijn, reken je om naar het formaat 30 × 30 cm.
 • Geef het aantal gewipte tegels door. Bewaar de bevestigingsmail als je gebruik maakt van de tegeltaxi.
 • Tegels laten ophalen? Reserveer dan de tegeltaxi. 
 • Laat iedereen weten dat je meedoet en maak je eigen poster, flyer of socials bericht met je eigen naam op.

Geef je afgedankte tegels een 2e leven

Hergebruik ze in je tuin als verhoging voor je regenton, bankje, tafeltje, insectenhotel of als stapelmuurtje. Een stapelmuur ziet er leuk uit en de kieren en spleten zijn een geweldige schuilplek voor verschillende dieren en insecten. 

Tegels wippen in de openbare ruimte? 

Je gaat zelf over je eigen voor-, achter-, of geveltuin. Tegels wippen in de openbare ruimte kan alleen met toestemming van de gemeente en onder bepaalde voorwaarden.

 1. De verwijderde verharding (stoeptegels, klinkers, e.d.) vervangt je voor eigen rekening door goede grond en beplanting. Zorg voor goede kantopsluiting, zodat de verharding niet kan wegschuiven.  
 2. De verharding (stenen of tegels) dien je te bewaren. Bij opheffing van het tuintje moet je de verharding weer aanbrengen.  
 3. Bomen en diepwortelende heesters zijn niet geschikt voor een geveltuin. Zij worden te groot en kunnen schade veroorzaken aan het riool, kabels en leidingen en zelfs funderingen. Ondergrondse en bovengrondse schade door onjuiste beplantingskeuze komen voor jouw rekening.  
 4. De (gevel)tuin moet goed onderhouden worden en vrij zijn van zwerfvuil (papier, blikjes, e.d.). De tuin mag geen overlast of gevaar veroorzaken. Planten mogen niet hinderlijk over de straat hangen. Als jouw tuin naar het oordeel van de gemeente hieraan niet voldoet, wordt de tuin door de gemeente op jouw kosten weggehaald. Hierover wordt natuurlijk eerst schriftelijk met je contact opgenomen.  
 5. De geveltuin mag maximaal 0,60 m diep zijn. Bij een tuin in openbaar gebied moet dit passend zijn. Er moet 1,20 m obstakelvrije ruimte op het trottoir overblijven zodat kinderwagens en invalidenwagens veilig kunnen passeren. Onder obstakels vallen lantaarnpalen, verkeersborden, paaltjes, e.d.  
 6. Wanneer een nutsbedrijf of de gemeente in of naast de (gevel)tuin werkzaamheden uitvoert, is eventuele schade niet verhaalbaar bij het nutsbedrijf en/of de gemeente.  
 7. Als je gaat verhuizen ben je verplicht dit schriftelijk bij de gemeente te melden en moet je aangeven of:
  1. de ter beschikking gestelde grond in de oorspronkelijke staat wordt hersteld of dat
  2. de nieuwe bewoner een nieuwe overeenkomst aanvraagt.  
 8. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die door derden is veroorzaakt.  
 9. Je zorgt er voor dat de (gevel)tuin en beplanting er altijd visueel aantrekkelijk uitzien. De gemeente controleert dit regelmatig. Als je in gebreke blijft, word je hier schriftelijk op aangesproken. Als de gemeente je hier twee keer schriftelijk op heeft aangesproken dan is de gemeente bevoegd om op jouw kosten de beplanting te (laten) verwijderen en/of de bestrating te (laten) herstellen. De overeenkomst tussen jou en de gemeente vervalt.

Gratis tegeltaxi 

Van april tot en met oktober rijdt de tegeltaxi op 7 verschillende dagen een ronde door Deventer om de tegels gratis bij je op te halen. Wil jij de tegeltaxi reserveren? Geef je gewipte tegels door en bewaar de bevestigingsmail. Die heb je nodig voor het reserveren van je tegeltaxi. 
 
Opgehaalde tegels worden in Deventer tot puinsteen vermalen. Dat kleinere puinsteen wordt gebruikt als onderlaag bij bijvoorbeeld wegenaanleg.

Tegeltaxi reserveren

Heb je de smaak te pakken?

Wil je je tuin verder vergroenen, je regenwater beter gebruiken, weten welke subsidies er zijn en waar je hulp kunt krijgen?